hvad sker der når vi dør

Johannes Værge

-Teolog, forfatter og foredragsholder-

”Hvad sker der, når vi dør?” / ”Det kristne håb over for døden”

Budskabet om de dødes opstandelse til evigt liv er et centralt tema i Det Nye Testamente, og i trosbekendelsen tales der om ’kødets opstandelse’ og ’dommen’. Men fuld enighed har der aldrig været om fortolkningerne. I den tidligste, græsksprogede kristendom lå vægten på den afklaring, forvandling og fuldendelse, der ventedes i døden. Dommen blev set som en helbredende foranstaltning. Da man i vesten gik over til latin i teologien, blev det billedlige sprog fortrængt af en juridisk tænkemåde. Det gav gudsforholdet præg af et retsforhold med vægt på skyld og straf, og dommen fik en truende karakter. Det førte til middelalderens dystre forestillinger om skærsild og helvede. Denne udvikling reagerede bl.a. Martin Luther imod.

I foredraget kommer også H.C. Andersen til orde, og foredragsholderen giver sine bud på en nutidig fortolkning, herunder tanken om gensynet.