Det ufærdige menneske og Gud


Det ufærdige menneske og Gud

En bog om kristendommen

Akademisk Forlag 2019. 212 sider. Kr. 250.


Kristendommen er en fortælle-, billed- og tankeverden, som er blevet uklar og fjern for mange. I Det ufærdige menneske og Gud giver Johannes Værge sit bud på, hvad kristendom er. Han viser kristendommen som en vej med stadig mere at tilegne sig, en livsrejse for det ufærdige menneske med det endemål at blive et sandt menneske. Støv rystes af bibelcitater, og indsigter fra oldkirken, som i dag er fortrængt, graves frem.


Maja Lisa Engelhardt bidrager med en serie billeder til bogen, særligt udvalgt af kunstneren til Johannes Værges tekst.

” … for den, der søger en pålidelig og overskuelig vejledning til kristendommens univers historisk og aktuelt, er der næppe nogen mere anbefalelsesværdig bog for tiden.

Jens Bærentzen, Weekendavisen

 

Han (Johannes Værge) vil udrydde en del af de ”dunkle anelser” angående for eksempel synd og tanken om Helvede, der kan stå i vejen for at forstå, hvad kristendommen er, og man er her i gode hænder. Johannes Værge er en sikker teolog med stor indsigt i oldkirken og dens tænkning, og på relativt få sider skabes et smukt overblik. (…) Johannes Værge er en troværdig teolog, og hans ønske om at hjælpe mennesket til at genvinde troen på evigheden og nærheden med Kristus giver stor mening.

Sørine Gotfredsen, Kristeligt Dagblad