Rygter om Gud

Rygter om Gud

En bog om gudsbilleder på godt og ondt

Forlaget Eksistensen 2018 (nu 2. oplag)


Bagsidetekst:

Biskop Jan Lindhardt brugte det billede om danskerne, at de var som skrabelodder: Når man kradsede lidt i overfladen, kom der noget kristendom frem. Men hvilket billede af Gud gemmer der sig?

   Nutidig tale om Gud kritiseres ofte for at have gjort Gud så kærlig, at han virker harmløs. En forestilling om en vattet Gud er ganske rigtigt ikke til gavn, når vi konfronteres med døden og de kræfter, der trækker os mod tilværelsens afgrunde. På den anden side fortæller hospitalspræster samstemmende, at ved kritisk sygdom får patienten påfaldende tit den tanke, at den truende sygdom kan være Guds hævn for begåede fejltrin. Altså en forestilling om en hård Gud – til alt andet end hjælp.


Et kapitel i denne bog gengiver en psykologisk analyse af gudsbilledernes menneskelige baggrund, mens hovedparten af bogen belyser forestillingerne om Gud ud fra bibelsk materiale og teologers udsagn fra oldkirken frem til nutiden. Også digtning og kirkekunst indgår i skildringen af, hvordan forestillinger om Gud kan bruges og misbruges.

   Sigtet er at tegne billeder af kristendommens Gud som grænseløst imødekommende og samtidig med en tydelig myndighed, udtrykt i billeder af Gud som far, faderlig dommer og hyrde – med den indsigt og de færdigheder, der kræves for at være sand far, sand dommer og sand hyrde.

"På sin vis har alle Johannes Værges bøger været forarbejder til denne indtrængende og somme steder næsten sjælesørgerisk fortættede fremstilling. Om den så skal være kronen på det værk, der i al sin lavmælthed mere og mere står som en af de seneste årtiers største og mest konsekvente danske fortolkninger af hele det kristne kulturgods, kan kun forfatteren selv vide. Men at han har ydet et højst læseværdigt bidrag til striden om, hvad kristendom er, kan enhver, enig eller uenig, forvisse sig om - til forstyrrelse, muligvis, men end mere til berigelse af sit liv."

Jens Bærentzen, Weekendavisen."Bogen lægger ikke skjul på sit ærinde: Nemlig at afvise alle løse rygter og fremmane faste billeder af Gud som en mydig og dynamisk kærlighedskraft, der kommer os i møde som grænseløst generøs og "provokerende rummelig".

   Værge lykkes med sit forehavende. Han er en eminent formidler, der formår at jonglere med stof af stor teologisk tyngde. "Rygter om Gud" er en bog, der skærer ind til korsbenet. Alle rygter om Gud som vogter, hævner, bogholder og sadist manes i jorden. Tilbage står oplysningen og muligheden for "lysets livsform", der i Kristus ansporer os til at skinne for hinanden."

Carina Wøhlk, Præsteforeningens Blad
"Fordrejede gudsbilleder kan gøre mennesker fortræd, mens banale gudsbilleder kan stå i vejen for en voksen tro, der vil forstå tilværelsen i dybden. Johannes Værge skriver velgørende om kristendommens sprog om treenigheden.


Kærligt, men bestemt skal læseren fravristes gudsbegreber, der gør fortræd. Og bogen indskriver sig i det projekt, Værge nu med en række bøger har haft, med at vise, at vestlig kristendom blev fordrejet, idet den nordafrikanske jurist Tertullian oversatte kirkens begrber fra græsk til latin og i stedet for at definere troen i modsætningen liv/død "oversatte" gudsforholdet til at være et spørgsmål om skyld.

   Der er langt fra Tertullian til Trilles gudsbillede fra 1970 'erne om "øjet i det høje". Denne karikatur af kristen tro ud i det absurde gøres der dog en del ud af at afmontere - fordi den har snydt mennesket for at møde evangeliets Gud. Værge ser faktisk en skæbnesvanger sammenhæng mellem den krænkede bogholdergud, der vogter på skyld og ære, og den moralistiske dyneløfter. Men når det udviklingspsykologisk beskrives, hvordan gudsbilleder - sande og falske - overhovedet dannes, sker det i en empati, fjernt fra enhver arrogance. Det mærkes, at bogen er skrevet af en sjælesørger.

   Mange temaer i den kristne tro præsenteres på så enkel en måde, at den nysgerrige, men forudsætningsløse læser let vil kunne bruge bogen som en slags katekismus. Sproget er enkelt, og synspunktet er ukompliceret uden at være banalt."

Carsten Mulnæs, Kristeligt Dagblad.