Guddommelig uorden

Guddommelig uorden

En bog om regnskabet med Gud

Forlaget Eksistensen 2016


”Jesus har betalt for vore synder”, siges det; Gud får en skyld – en gæld - inddrevet i kraft af, at Jesus dør på korset. Men svarer en sådan juridisk-kommerciel tænkemåde til det, som kommer til udtryk i Jesu forkyndelse? Skal Gud overhovedet have betaling? Hvor kommer den idé fra?

Bogen undersøger, hvordan det kristne budskab tidligt blev farvet af omgivelsernes offer-sprogbrug og siden af middelalderlige, feudale tænkemåder. Kirken fik derved et begrebssprog, der skulle få styr på vilkårene for at blive frelst eller gå fortabt og holde orden i regnskabet med Gud – mens Jesu forkyndelse snarere peger på, at menneskelige retfærdighedsbegreber ikke gælder i forhold til Guds kærlighed: De sidste skal blive de første, de små er størst, og til den store bryllupsfest, billede på foreningen i Guds rige, indbydes både onde og gode. Guddommelig uorden!

”Johannes Værge fortsætter sit stilfærdige, men overbevisende opgør med vesterlandets bogholderteologi (…) Hensigten er at vise, hvordan den latiniserede kristendom med sin tale om satisfaktion, forsoning, ”betaling for vore synder” – alt sammen ekkoer af det feudale samfunds hierarki og retsopfattelse – i grunden repræsenterer en skævvridning i forhold til det billede af Gud, som træder frem i Jesu forkyndelse (…) Det skal nok skabe røre i den teologiske diskussion. Men det er ingenlunde en bog blot for fagfolk. Værge skriver som altid rent og ukunstlet, uden nogen form for akademisk affektation, og både pædagogiske gentagelser og dagligdags eksempler holder læseren på sporet og fremstillingen levende. Hvor en så nybrydende fagbog på dette unægtelig omfattende felt ville forventes at melde sig som en skypumpe, der kunne slå luften ud af selv trænede læsere, kommer Værges snarere som en krydret brise, man snuser i sig med velbehag – men ikke mindre effektfuld.” 

Jens Bærentzen, Weekendavisen.

 

”Sjælesørgerisk indsigtsfuldt og teologisk overbevisende afdækker Værge en hel kæde af skæbnesvanger begrebslighed i vesterlandsk kristendom (…) Johannes Værge har sproglig elegance og en naturlighed i tankegangen, der er nedfældet ud af et overskud (…) Et væld af temaer finder således en pædagogisk og enkel behandling (…) Værges bog er berigende læsning (…) indeholder mange tankevækkende iagttagelser, som gør den oplagt til en studiekreds.”

Carsten Mulnæs, Kristeligt Dagblad.


"...  en berigende læsning, som på opkvikkende vis både skitserer de store kirkehistoriske linjer og udfordrer læsningen af kendte bibelske, især nytestamentlige tekster. Derudover er den velspækket med referencer til både antikke, middelalderlige og moderne teologer, men også Friedrich Nietzsche, John Milton og andre kommer til orde og vidner om forfatterens belæsthed og færdighed. Der er med andre ord tale om en bred vifte af indsigter, tanker og overvejelser ... en meget anbefalelsesværdig og opløftende læsning."

Professor Heike Omerzu i Arken, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.