lysvæld

Lysvæld

17 prædikener og et efterord

Forlaget Anis 1998


Samlingen søger at vise, at Bibelen har et potentiale ud over det, teologerne normalt har blik for. Indholdet har en tilbøjelighed til at tørre ind til begreber. De fleste vil få mere ud af Bibelen ved at indstille sig på dens billedkarakter – et billedsprog som kanal til noget større bagved, en åbning til noget større, end begreber helt kan indfange.”Værge er en af homiliens mestre. Han insisterer på sine billeder og på at de kræver ro. Han holder den utålmodige læsers tempo nede for at tvinge til fordybelse og han væver prædikenen ind i gudstjenesten, kirkerummet, kirkeåret og sakramenterne, så den førhen utålmodige indfanges og præges af et livsrum, som skaber sin egen tid, samler bibelsk fortid og vores fremtid og hæver os ud af hverdagsrytmerne. I Værges rum væves livsaldre og årstider sammen med Guds tid – og så er det helt naturligt at man kan holde en fremragende påske- og juleprædiken i et og holde den midt i november! … Prædikensamlingen kan læses som en lang, smuk fortælling ind i det dybe og ud igen … Det er en dejlig bog at læse og den er god til eftertanke.”

Mogens Lindhardt, Domkirken.


”En udfoldelse af denne teologi, hvor ordene ligesom bestandig åbner sig for billedet, møder man i Johannes Værges prædikensamling ”Lysvæld”. En i det ydre beskeden bog, hvis indhold er desto tungere, netop i erfaring, men slet ikke i sprogdragt … teksten lukkes bestandig op ved, at en tankegang eller et billede i den sprogligt vendes og sættes ind i nye livssammenhænge. Således får man virkeligt hver gang et nyt budskab at høre.”

Kjeld Holm, Weekendavisen.