Kristus-begivenheden

Kristus-begivenheden

En tolkning

Eksistensen 2023


I denne bog ser Johannes Værge på den samlede fortælling om Jesus af Nazareth, hans entré i verden, hans virke, hans død og det, der fulgte. Det sker med et kritisk blik på den kristendomstolkning, der fremhæver Jesus’ død som det offer, der skulle til for at ændre forholdet mellem Gud og menneskene. Jesus ofrede ganske rigtigt sit liv, han døde for den sag, han var sat i verden for. Hans død indgik i det samlede forløb, men ikke for at ændre noget hos Gud. Hvad Gud ville, kom til udtryk, da han lod sin vilje og nyskabende kraft inkarnere i Jesus fra Nazareth. Dét var det store nybrud.

Jesus stod frem med ord og handlinger som udtryk for, at Gud aktivt er gået ind i et nyt samkvem med menneskene. Gud afskrev det, der stod mellem ham og menneskene; tilgivelsen er den røde tråd i det, Jesus gjorde og sagde på Guds vegne. Et beskadiget forhold skulle heles, en ny pagt oprettes. Det skete ikke på grund af nogen offerhandling, men ud af et overskud hos Gud.

NB. Bibelregisteret i bogens første oplag har en række tastefejl, som er rettet i andet oplag. Læsere af første oplag kan hente det rettede register her.

"Johannes Værge er en lærd mand i ordets bedste betydning. Dybt inde i de bibelske skrifter, kirkehistorien, salme-skatten og den klassiske teologi. En kender af nutidige teologer og andre tænkere. En velskrivende og engageret formidler. Han har noget på sinde, og han folder det overbevisende ud gennem bogens kapitler – både for den nysgerrige og den skeptiske og for den, der ganske enkelt bare har glædet sig til endnu en bog fra hans hånd. Foruden teologisk tyngde og stor relevans udmærker Johannes Værges bøger sig ved et nærmest poetisk sprog, der på ingen måde er sentimentalt, og som på samme tid er åbent og præcist. Det gør hans bøger fagligt inspirerende og fordybende samtidig med, at der er tale om en flydende, behagelig læsning. Bogen er en teologisk perle og dermed også en brugsbog for prædikanter – med stor inspiration til bl.a. Sidste søndag i kirkeåret i det sidste kapitel »Han som kommer« og afsnittene om dommen og det kommende."

Tine Illum, Præsteforeningens Blad.


Læs hele anmeldelsen"På tværs af bogens syv korte og overskuelige kapitler tager Værge kyndigt og reflekteret læseren ved hånden i vandringen gennem et omfattende tekstligt materiale. Man kommer sandelig vidt omkring på ganske få sider. Bogen er veltilrettelagt og velskrevet, og henvender sig til et publikum, der har en interesse for, og et vist forudgående kendskab til, de bibelske skrifter."

Martin Friis, Dansk Teologisk Tidsskrift.”Johannes Værge – ja, så er den produktive forsker på banen igen (…) ”Kristus-begivenheden” er ikke afgørende ny i forhold til andre af Værges tidligere bøger: Gudsforholdet i oldkirken eller den østlige kirke set i forhold til den vestlige kirker, men for hver bog er Værge blevet mere skarp i skriften – får sig skrevet ind til kernen i det budskab, han brænder for (…) Igennem alle kapitlerne folder Værge sin store viden velvilligt ud til læserne – alene af den grund er bogen læseværdig. Værge svømmer som en fisk gennem NT’s ”fortalte Jesus” – der peger tilbage på den historiske – og evangeliernes Kristus og forholdet mellem den jødiske bibel og NT. Spændende læsning og for mit vedkommende fyldt med aha-pointer (…) Bogen kan stærkt anbefales til religionslæreren.”

Ole Bjørn Petersen i ”Religion”, medlemsblad for religionslærerne i gymnasiet og HF.