virkelighedsbilleder

Virkelighedsbilleder

Essays og prædikener

G.E.C. Gads Forlag 1986


Bogen er en reaktion på tendensen til, at vi med den moderne samfundsudvikling har svært ved at bevarer fodfæstet, balancerende på en for smal strimmel virkelighed. I vid udstrækning kommer vi til at leve som turister i vores eget liv, fremmede og stakåndende, fyldt af uklar længsel efter noget anderledes. – Kan det religiøse sprog i denne kultursituation igen erfares som virkelighedens sprog, blive livets sprog?

”Det er fremragende prædikener … Vil man læse, hvor nutidigt, nært og vedkommende, der kan prædikes i den hellige almindelige kirke i dag, så læs endelig løs. Sproget er strømmende og indholdsrigt. De udtryk for den moderne tilværelse der trækkes ind for at give relevans og adresse, er præcise og adækvate. Og hvad der er mere sjældent: Der prædikes over den samlede bibel, og ikke over et eller andet eksistensbudskab, som pines ud af nogle enkelte Jesus-ord. Det giver prædikenen krop og sanselighed, det gør den dramatisk og uforudsigelig. Og hele verden er med … Johannes Værge tør noget, som mange prædikanter ikke tør: Han tør spille på hele orglet, med alle registre og farver i brug.”

Niels Højlund, Weekendavisen.


” … poetisk inspiration, som atter udfolder sig i et klart og vellydende sprog … ingen har som Grundtvig haft billeddannende evner, og Værge har meget af det samme talent.”

P.G. Lindhardt, Jyllands-Posten.


”I en række prædikener søger han så at sige at generobre det religiøse sprog … Det er der kommet en række meget fremragende prædikener ud af. Eller herved har han peget på et stykke overset virkelighed, som har en mulighed for at kunne bære følelser og kriser. Jeg har været meget betaget af denne lille bog. Den fortjener virkelig at blive læst.”

Kjeld Holm, Aarhuus Stiftstidende.


”Johannes Værges sprog er noget nær vidunderligt, ofte poetisk, altid uanstrengt … Og ud af en omfattende samtidsorientering finder han mange uventede tilgange til sit ærinde … holder rigeligt litterært mål med flertallet af romaner og digtsamlinger, synes jeg.”

Svend Erik Sørensen, Information.


”Der går en bred strøm af lys, varme og liv gennem disse prædikener.”

Eberhardt Harbsmeier, Fønix.