biografi

1975-78: Præst ved Christianskirken, Fredericia.

1978-88: Studenterpræst ved Trinitatis Kirke, København

1988-2007: Sognepræst ved Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke.

I årene ved domkirken: Ansvarlig for nye gudstjenesteformer og liturgiske justeringer af de faste gudstjenester og morgenandagten. Medansvarlig for oprettelsen af Natkirken.


Fra studietiden skribent- og foredragsvirksomhed. Kronikker, artikler, bidrag til tidsskifter, samleværker m.m.

Teologisk medarbejder ved Weekendavisen 1983-2010.

Medarbejder ved den nytestamentlige del af den autoriserede bibeloversættelse 1992.

Forfatter til ny række morgen- og aftenbønner i Den Dansk Salmebog 2003.

Født 1946 i Give. Min mor var lærer Eva Ravnholt Værge, min far cand.theol., senere sognepræst og seminarielektor Gudmund Værge.


Barndom på Nordfyn, fra 1961 i Jelling. Matematisk student fra Vejle Gymnasium 1965.

Derefter teologistudier ved Aarhus Universitet. I studietiden formand for Det Teologiske Studenterråd, repr. i fakultetsråd m.m. Timelærer i religion på Marselisborg Gymnasium. Underviser på Det Teologiske Fakultet 1973-74. Kandidat dec. 1974.


Gift med Lisbeth Jønsson Værge. To voksne sønner. To børnebørn plus tre bonusbørnebørn.