Rygter om Gud

”Rygter om Gud”

Et foredrag om gudsbilleder, der tynger, og andre, der løfter.


Hospitalspræster fortæller, at patienter med kritisk sygdom påfaldende ofte plages af tanker, om det er Gud, der nu straffer dem for fejltrin. Altså et billede af Gud som en, der kritisk overvåger menneskene og straffer. Det kan dreje sig om mennesker, som før krisen havde et anderledes positivt gudsbillede. Det er, som om der ligger en giftrest i den kollektive undergrund fra dengang, man truede børn med, at ”Gud ser alt”, og nu får en rystelse giften til at trænge op i bevidstheden. Men i Bibelen omtales Guds nærhed på helt andre måder – som en Gud, der faktisk elsker menneskene, og samtidig har en myndighed, så det i sidste ende er livets og ikke det ondes kræfter, der sejrer.